Schooltraject Over Doelen en Dromen

Een cultureel én sociaal schoolproject

Het project Over Doelen en Dromen is opgezet voor de 2e en 3e klas leerlingen VO, hun mentoren en hun ouders.

 1. Eerst wordt er gekeken naar de geschiktheid van het project voor de betreffende school. Als er een match is dan gaan we graag samen verder.
 2. Er komt een training voor medewerkers (mentoren, (team)leiders, zogcoördinatoren…) over sociale veiligheid in de klas met simpele en doeltreffende lessuggesties voor 4 projectlessen rondom de voorstelling.
 3. Dan komt er een team van ons naar school om met een kleine groep gemotiveerde leerlingen een indrukwekkende voorstelling neer te zetten voor alle betrokkenen.
 4. Bij het project hoort ook een afsluitende projectdag waarop leerlingen creatief uiting geven aan hun eigen doelen en dromen en de in het project geleerde inzichten verwerken. Hiervoor zijn lesbrieven beschikbaar die door eigen of externe docenten kunnen worden uitgevoerd.
 5. Als bonus leggen we online nog wat extra materiaal neer voor de docenten, zorgcoördinatoren en (team)leiders om het thema mee te kunnen borgen in de school.
 6. En we reflecteren aan het eind graag samen op de ontwikkeling van de doelen en dromen van de school.

We zullen er de school zo veel mogelijk ontzorgen met betrekking tot de organisatie en komen met duidelijke protocollen waar we iets van de school verwachten.

Voor wie is dit project?

Ben je gedreven om van jouw school een nog fijnere en meer persoonlijke school te maken? Maar wil je echt wel eens weten hoe je daar volgende stappen in kunt zetten? Dan herken je je misschien in het volgende:

‘Hoe zorg ik dat iedereen tot zijn recht komt? Eén op één lukt vaak nog wel, maar iedereen? Waar haal ik de tijd vandaan? Bovendien kun je een persoonlijke houding toch niet forceren bij docenten en leerlingen? Het afschermen heeft ook een functie en het is bovendien een trend in de maatschappij… Maar ondertussen liggen emotionele spanningen en uitval op de loer en heeft dat daar wel weer mee te maken… Alles wat ik tot nu toe probeer kost veel moeite voor weinig resultaat.’

 • Je weet dat mentoren hun leerlingen wel in de gaten houden, maar ook dat het uiteindelijk vaak gaat over prestaties.
 • Je weet dat er een zorgteam klaar staat voor wie problemen heeft, maar ook dat dat vaak niet preventief werkt.
 • Je draagt zelf ook niet altijd bij aan een open en kwetsbare sfeer; het klimaat is er op school gewoon niet altijd naar om je kwetsbaar en open op te stellen.

Gedachtegoed

Wij geloven dat het mogelijk is om zonder ‘krachtsinspanning’ een klimaat op school te scheppen met aandacht voor iedereen. Als dat nu nog niet zo is bij jou op school dan mis je waarschijnlijk heldere stappen om daar te komen. Herkenbaar? Dan weet je dus dit: je hebt op het gebied van ruimte creëren voor persoonlijke en emotionele ontwikkeling gewoon nog wat te leren.

In onze optiek moet er op scholen ruimte komen voor een beweging van binnen naar buiten. Cognitieve kennis wordt vaak voornamelijk van buiten naar binnen aangeleerd als onderdeel van cultuur- en kennisoverdracht. Maar voor persoonlijke en emotionele ontwikkeling moet de beweging vrijwel helemaal van binnen naar buiten gaan. Je innerlijke wijsheid wordt daarbij aangeboord en komt centraal te staan.

In het Schooltraject Over Doelen en Dromen doen we dat: je leert hoe je een sfeer creëert waarin persoonlijke gesprekken niet meer altijd (tijdrovend) moeten worden ingepland, maar vooral een alledaagse gang van zake wordt, ook peer-to-peer. Elkaar erkennen en waarderen… het herkennen van successen, talenten en mogelijkheden… telkens weer eerlijk zijn en ruimhartig… Maar ook staan voor een open sfeer in je omgeving en daarvan de grenzen bewaken. Het zijn vaardigheden die iedereen kan ontwikkelen.

Wij hebben twee jaar lang een pleegdochter in huis gehad (16-18 jaar) waar we een totaal nieuwe basis van veiligheid en vertrouwen aan moesten helpen bijbrengen. Dat wilden we graag doen, maar vonden we ook enorm spannend. Wat was goed voor haar? Wat moesten we haar leren? Maar het bleek niet erg dat we geen plan hadden! We hoefden haar alleen een leven vanuit vertrouwen openlijk voor te leven en haar randvoorwaarden voor veiligheid te bieden. We moesten gewoon zorgen dat de wereld klopte: dat wij excuses aanbieden als we toch een keer het vertrouwen hebben geschaad bijvoorbeeld, en haar dat laten doen als ze het onze schaadt. Dat we haar vertrouwen gaven in haar eigen wijsheid en in de mogelijkheid om die nog verder te ontwikkelen. ‘Wat lijkt je zelf het beste? Wat zijn je argumenten voor of tegen – en ja, dat je iets leuk vindt telt zeker mee, maar er is vast meer over te zeggen…’.

Onze pleegdochter heeft, zoals gelukkig veel mensen, als het erop aan komt een geweldige veerkracht. Ze is nu uitgegroeid tot een prachtige zelfstandige studente die zo haar uitdagingen nog heeft, maar nu weet dat ze goed op haar eigen weg is.

Persoonlijkheidsvorming en emotionele ontwikkeling is niet iets wat van het ene op het andere moment gebeurt, maar voor vrijwel iedereen is ruimte te creëren om meerdere mensen te vertrouwen en om eigen doelen en dromen serieus mee vorm te geven.

Met het Schooltraject Over Doelen en Dromen ontdek je:

 • Dat iedereen vanuit trots naar zichzelf kan kijken, ook al ben je niet perfect. Er zijn elke dag weer kleine doelen die je kracht en motivatie kunnen geven als je ze uitvoert en die je gestaag naar je dromen leiden.
 • Dat iedereen tegen obstakels aanloopt en dat het altijd fijn en soms zelfs noodzakelijk is om daarmee bij veel mensen terecht te kunnen. Je hart luchten lucht echt op en tranen zijn niet het einde van de wereld, eerder het begin.
 • Dat er altijd ruimte is te maken in de klas voor een persoonlijke en emotionele ontwikkeling als de mentoren een iets andere houding aannemen.
 • Dat verbeelding iedereen kan helpen om te belichamen waar groeimogelijkheden en -wensen zitten.
 • Dat het leven zoveel gemakkelijker is als iedereen niet zijn ‘halve zelf’ thuis moet laten, omdat er dan energie over is voor echt contact, spel en ontwikkeling.

Alleen voor wie een omslag durft te maken

Het zal misschien niet alledaags zijn voor je school om te gaan inzetten op openheid, kwetsbaarheid en sociale veiligheid bij zowel leraren als leerlingen die meedoen in het project. Maar we werken graag met scholen die de omslag echt durven aan te gaan. Omdat het belangrijk is dat er echt gehoor wordt gegeven aan ontluikende openheid van leerlingen. Als je de verantwoordelijkheid neemt om wat je krijgt aangereikt ook toe te passen, waar nodig met behulp van coaching on the job, dan zul je grote stappen zetten naar een school met meer ruimte voor persoonlijke en emotionele ontwikkeling van binnenuit.

Investering

Het uitvoeren van Schooltraject Over Doelen en Dromen is investeren in je team en in je leerlingen. De kosten hiervoor kunnen zowel uit gelden voor teamtraining als uit gelden voor cultuureducatie betaald worden. Bovendien is het een onderwerp (positieve educatie, burgerschap in brede zin en sociale kwaliteit) waarin verschillende fondsen of subsidiënten geïnteresseerd zijn. Eventueel kunnen we scholen verbinden die samen wat aan willen vragen. Stuur even een bericht als je een kostenindicatie wilt die uitgaat van zo’n 25 volwassenen en 300 leerlingen. Er is een beperkt aantal scholen dat mee kan doen.

Ja, ik heb interesse!

Je kunt je interesse ook sms-sen of appen naar Moes: 0653554820.

Wat gebeurt er als ik interesse toon?

 • We nemen contact op over je motivatie en over het profiel van je school.
 • We bespreken wat de prijs is en welke gelden en subsidiemogelijkheden jullie eventueel kunnen aanwenden.
 • Je geeft aan of jullie het project liever in het voorjaar (ergens tussen januari en april) of in het najaar (tussen september en december) willen draaien.
 • Je hebt een belangrijke stap gezet om op je school (nog) meer ruimte te bieden voor een positieve persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en leraren.

Veelgestelde vragen

Dit programma is het meest geschikt voor vmbo-t tot gymnasium (2e en 3e leerjaar). Hoewel het onderwerp ook zeer geschikt is voor de andere vmbo-vormen is de invulling van dit specifieke project daar iets te talig voor.

Het traject is bij uitstek geschikt voor jongeren die in de ontwikkelingsfase zitten waar ze merken dat hun interne kompas nog wel eens botst met de geldende moraal. In de eerste klas botst dit nog niet bij iedereen; het puberen, het in twijfel trekken van de geldende conventies, is daar nog niet altijd begonnen. In de vierde klas is er vaak juist al een redelijk vaste vorm gevonden om hiermee om te gaan.

Dan kunnen we meedenken over verschillende andere projecten. En laat het ons in elk geval weten. Het ligt in de lijn van verwachting dat we ons aanbod uit gaan breiden. Extra teamtrainingen in bewustzijn van een veranderende rol van de mentor kunnen in elk geval al voor mentoren van alle leerjaren worden gegeven. 

In de teamtraining worden de docenten voorbereid op het geven van lessen in de klas rond de voorstelling en ervaren ze alvast wat een persoonlijk schoolklimaat betekent. Dit gebeurt door stukjes uit de voorstelling te bekijken, oefeningen uit de lessen te doen en samen te praten over de insteek en achtergrond van het gedachtegoed, waarbij de trainer het klimaat bewaakt en hierop reflecteert. Het resultaat is dat docenten (meer) gemotiveerd zijn om te werken ‘aan en in’ een persoonlijk schoolklimaat en goed beslagen ten ijs komen bij het geven van de projectlessen.

Deze vindt op school plaats als daar een adequate ruimte is. Anders kan het beter in een middelgroot theater in de stad of het dorp van de school worden georganiseerd. Er moet ruimte zijn voor alle betrokkenen bij het project (leerlingen, docenten, ouders). In principe worden er op één dag twee voorstellingen gegeven, om 17.00 uur en om 19.30 uur.

 

Het materiaal kan in elk geval worden ingezien. Evenals een registratie van de voorstelling. Laat het me weten als je hier interesse in hebt. Bel, app of sms even naar 0653554820.

Jawel, laat het ons in elk geval weten dat je er over denkt en deel je twijfels. We kunnen altijd even bellen. Wij kunnen misschien helpen met het aandragen van argumenten voor of tegen in jullie specifieke geval. En we kunnen misschien tijdelijk een mogelijkheid reserveren voor jullie.

Per traject kunnen standaard 200 tot 300 leerlingen meedoen. Minder kan wel, maar dit brengt een hogere prijs per docent en per leerling met zich mee, bijvoorbeeld vanwege de vaste kosten rondom de voorstelling. We kunnen altijd samen kijken naar jullie specifieke geval en de mogelijkheden.

Load More

Heb je nog een vraag die niet is beantwoord? Laat het weten.

Ja, ik heb interesse!

Ik kijk er erg naar uit om kennis met je te maken.
Ik vind het een voorrecht om bij te mogen dragen aan de ontwikkeling van mensen, en van jongeren in het bijzonder.
Geef de mooiste persoonlijke dromen een toekomst.