Aanbod

Je bent gedreven. De school is je kindje. Maar gaat iedereen echt met plezier naar school? Kan iedereen zijn eigen wijsheid ontwikkelen, krijgt iedereen de juiste aandacht voor wat hem of haar in de weg zit en wordt iedereen goed voorbereid op een zinvol en burn-out-loos leven?

Wat hebben we voor jou?

Wij kunnen je helpen met het verbreden van het repertoire om:

 • Een veilige persoonlijke sfeer scheppen.
 • Persoonlijke doelen, dromen en obstakels bespreekbaar te maken, ook in een groep.
 • Angst weg te nemen bij mentoren om met persoonlijke onderwerpen bezig te zijn.
 • Mentorschap een positieve focus te geven op de persoonlijke en emotionele ontwikkeling van leerlingen.
 • Leerlingen onderling meer te laten praten over wat belangrijk voor ze is.
 • Leerlingen helpen om te gaan met eigen en andermans ideaalplaatjes van hun toekomst.
 • Het interne kompas bij iedereen op school in te leren zetten.
 • De relatie beter te leren leggen tussen grote dromen en alledaagse doelen.
 • Expressie hierbij in te zetten.
 • Leraren en leerlingen zich trots te laten voelen.
 • Ouders/verzorgers te betrekken en ook hun palet te vergroten om een positief en persoonlijk klimaat te scheppen.
 • Inbedding in de school van het gedachtegoed om een wezenlijke klimaatverandering te bewerkstelligen.

Vraag een gratis Sessie Over Jouw Doelen en Dromen aan.