Schooltraject Over Doelen en Dromen

 

Ben je gedreven om van jouw school een nog fijnere en meer persoonlijke school te maken? Maar wil je echt wel eens weten hoe je daar volgende stappen in kunt zetten? Herken je je in het volgende?

 

‘Hoe zorg ik dat iedereen tot zijn recht komt?’ Het lukt vaak wel om in een mooi één op één gesprek iets van een ander bloot te leggen, maar daarmee komt niet iedereen tot zijn recht en liggen persoonlijke stagnatie, emotionele spanningen en schooluitval steeds ergens op de loer.

‘Waar haal ik de tijd vandaan?’ Het is niet dat er nog veel tijd over is om op school persoonlijke aandacht aan iedereen te geven. En je kunt een open houding toch ook niet forceren bij docenten en leerlingen. Het is ook een maatschappelijke trend van perfect willen overkomen die samenhangt met social media en wie ben ik om dat tij te keren? Alles wat ik tot nu toe probeer kost veel moeite voor weinig resultaat.

 

 • Je weet dat mentoren hun leerlingen wel in de gaten houden, maar ook dat het uiteindelijk vaak gaat over prestaties.
 • Je weet dat er een zorgteam klaar staat voor wie problemen heeft, maar ook dat dat niet preventief werkt.
 • Je draagt zelf ook niet altijd bij aan een open en kwetsbare sfeer; het klimaat is er op school niet naar om je echt kwetsbaar en open op te stellen.
 • Mensen in je omgeving benijden je vaak om het aantal vakantiedagen, maar je hebt die vakantie echt wel nodig om bij te trekken.

 

Toch geloven wij dat het mogelijk is om zonder ‘krachtsinspanning’ een klimaat op school te scheppen met aandacht voor iedereen. Als dat nu nog niet zo is bij jou op school dan mis je waarschijnlijk heldere stappen om daar te komen. Herkenbaar? Dan weet je dus dit: je hebt op het gebied van ruimte creëren voor persoonlijke en emotionele ontwikkeling gewoon nog wat te leren.

In onze optiek moet er op scholen ruimte komen voor een beweging van binnen naar buiten. Cognitieve kennis wordt vaak voornamelijk van buiten naar binnen aangeleerd als onderdeel van cultuur- en kennisoverdracht. Maar voor persoonlijke en emotionele ontwikkeling moet de beweging vrijwel helemaal van binnen naar buiten gaan. Dit is voor sommigen tegenintuïtief, maar is door iedereen te leren, want diep van binnen heeft iedereen al een bron van eigen wijsheid. In het Schooltraject Over Doelen en Dromen doen we dat: je leert hoe je een sfeer creëert waarin persoonlijke gesprekken niet meer altijd (tijdrovend) moeten worden ingepland, maar vooral een alledaagse gang van zake wordt, ook peer-to-peer.

Het biedt onszelf enorm veel verdoening om te kunnen functioneren vanuit precies dat hout waaruit je bent gesneden in een groep die dat erkent en waardeert. Het herkennen van successen, talenten en mogelijkheden in anderen komt daar nog eens bovenop. Telkens weer eerlijk zijn. Ruimhartig. Maar ook staan voor een open sfeer in je omgeving en je grenzen bewaken. Het zijn vaardigheden die we elke dag nog weer verder uitbouwen in ons eigen leven.

 

Wij hebben twee jaar lang een pleegdochter in huis gehad (16-18 jaar) waar we een totaal nieuwe basis van veiligheid en vertrouwen aan moesten helpen bijbrengen. Dat wilden we graag doen, maar vonden we ook enorm spannend. Wat was goed voor haar? Wat moesten we haar leren? Maar het bleek niet erg dat we geen plan hadden! We hoefden haar alleen een leven vanuit vertrouwen openlijk voor te leven en haar randvoorwaarden voor veiligheid te bieden. Zorgen dat de wereld klopt, dat wij excuses aanbieden als we toch een keer het vertrouwen hebben geschaad bijvoorbeeld, en haar dat laten doen als ze het onze schaadt. Dat we haar vertrouwen gaven in haar eigen wijsheid en in de mogelijkheid om die nog verder te ontwikkelen. ‘Wat lijkt je zelf het beste? Wat zijn je argumenten – en ja, dat je iets leuk vindt telt zeker mee, maar er is vast meer over te zeggen…’.

Onze pleegdochter heeft, zoals gelukkig veel mensen, als het erop aan komt een geweldige veerkracht. Ze is nu uitgegroeid tot een prachtige zelfstandige studente die zo haar uitdagingen nog heeft, maar nu weet dat ze goed op haar eigen weg is.

Persoonlijkheidsvorming en emotionele ontwikkeling is niet iets wat van het ene op het andere moment gebeurt, maar voor vrijwel iedereen is ruimte te creëren om meerdere mensen te vertrouwen en om eigen doelen en dromen serieus mee vorm te geven.

 

Met het Schooltraject Over Doelen en Dromen ontdek je:

 • Dat iedereen vanuit trots naar zichzelf kan kijken, ook al ben je niet perfect. Er zijn elke dag weer kleine doelen die je kracht en motivatie kunnen geven als je ze uitvoert en die je gestaag naar je dromen leiden.
 • Dat iedereen tegen obstakels aanloopt en dat het altijd fijn en soms zelfs noodzakelijk is om daarmee bij veel mensen terecht te kunnen. Je hart luchten lucht echt op en tranen zijn niet het einde van de wereld, eerder het begin.
 • Dat er altijd ruimte is te maken in de klas voor een persoonlijke en emotionele ontwikkeling als de mentoren een iets andere houding aannemen.
 • Dat verbeelding iedereen kan helpen om te belichamen waar groeimogelijkheden en -wensen zitten.
 • Dat het leven zoveel gemakkelijker is als iedereen niet zijn ‘halve zelf’ thuis moet laten, omdat er dan energie over is voor echt contact, spel en ontwikkeling.

 

Dit houdt het project in

Het project is nog in ontwikkeling en zal in oktober 2018 gelanceerd worden.

Wat al wel duidelijk is is het volgende:

Het is een project voor de 2e of 3e klas leerlingen, hun mentoren en hun ouders. Wij komen langs op een projectdag die wordt afgesloten met een voorstelling door een deel van de leerlingen voor alle betrokkenen. Er komt een training waar o.a. de mentoren aan mee zullen doen over sociale veiligheid in de klas met simpele en doeltreffende lessuggesties voor 3 projectlessen. Daarbij nog als bonus online een boel meer inspiratie om dit thema in de klassen door te zetten en ook om inzichten van leerlingen met expressie te bestendigen. Bovendien komt er waarschijnlijk (vanwege zeer positief verkennend onderzoek dat de UT bij onze pilot deed) een OverDoelenEnDromenApp die gaat werken als een succesgenerator en reflecteren we aan het eind graag samen op de ontwikkeling van de doelen en dromen van de school.

We zullen er alles aan doen om de school zo veel mogelijk te ontzorgen met betrekking tot de organisatie en komen met duidelijke protocollen waar we iets van de school verwachten.

Omdat er vanuit de pilot al gelijk vraag was naar een herhaling voor de nieuwe leerlingen werken we aan een programma dat voor de deelnemende docenten zo rijk is dat ze elk jaar op hun nieuwe niveau kunnen bijleren.

 

Alleen voor wie een omslag durft te maken

Het zal misschien niet alledaags zijn voor je school om te gaan inzetten op openheid, kwetsbaarheid en sociale veiligheid bij zowel leraren als leerlingen die meedoen in het project. Maar we werken graag met scholen die de omslag echt durven aan te gaan. Omdat het belangrijk is dat er echt gehoor wordt gegeven aan ontluikende openheid van leerlingen. Als je de verantwoordelijkheid neemt om wat je krijgt aangereikt ook toe te passen, waar nodig met behulp van coaching on the job, dan zul je grote stappen zetten naar een school met meer ruimte voor persoonlijke en emotionele ontwikkeling van binnenuit.

 

Investering

Het uitvoeren van Schooltraject Over Doelen en Dromen is investeren in je team en in je leerlingen. De kosten hiervoor kunnen zowel uit gelden voor teamtraining als uit gelden voor cultuureducatie betaald worden. Bovendien is het een onderwerp (positieve educatie, burgerschap in brede zin en sociale kwaliteit) waarin verschillende fondsen of subsidiënten geïnteresseerd zijn. Eventueel kunnen we scholen verbinden die samen wat aan willen vragen. Stuur even een bericht als je een kostenindicatie wilt, de prijs is nog niet helemaal vastgesteld op dit moment. Mocht je geïnteresseerd zijn in deelname in 2018-2019, schroom dan niet om je op te geven als geïnteresseerde. Er is in dit eerste jaar een beperkt aantal scholen dat mee kan doen.

 

Ja, ik heb interesse!

 

Wat gebeurt er als ik interesse toon?

 • We nemen contact op over je motivatie en over het profiel van je school. Er zijn waarschijnijk 10 plekken in het schooljaar 2018/2019 om deel te nemen aan het project.
 • We bespreken wat de prijs is en welke gelden en subsidiemogelijkheden jullie eventueel kunnen aanwenden.
 • Je geeft aan wat voor jullie een fijne tijd in het jaar zou zijn om het traject te plannen.
 • Je hebt een belangrijke stap gezet om op je school (nog) meer ruimte te bieden voor een positieve persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en leraren.

 

Veelgestelde vragen

Dit programma is het meest geschikt voor vmbo-t tot gymnasium, 2e en 3e leerjaar.

Het traject is bij uitstek geschikt voor jongeren die in de ontwikkelingsfase zitten waar ze merken dat hun interne kompas nog wel eens botst met de geldende moraal. In de eerste klas botst dit nog niet bij iedereen; het puberen is nog niet altijd begonnen. In de vierde klas is er vaak juist al een redelijk vaste vorm gevonden om hiermee om te gaan.

Dan kunnen we meedenken over verschillende andere projecten. En laat het ons in elk geval weten. Het ligt in de lijn van verwachting dat we ons aanbod uit gaan breiden. Teamtrainingen in bewustzijn van een veranderende rol van de mentor kunnen in principe al voor mentoren van alle leerjaren worden gegeven.

Op dit moment wordt nog aan de inhoud gewerkt.

Deze vindt in principe plaats op de school zelf. Overdag wordt voornamelijk in de lokalen gewerkt en er wordt toegewerkt naar een expositie in een aantal lokalen en een voorstelling in de aula, theaterzaal of gymzaal van de school.

Bel me hier even over, alsjeblieft: 06 53554820.

Jawel, laat het ons in elk geval weten dat je er over denkt en deel je twijfels. We kunnen altijd even bellen. Wij kunnen misschien helpen met het aandragen van argumenten voor of tegen in jullie specifieke geval.

Per traject kunnen ongeveer 120 leerlingen meedoen. Een deel daarvan werkt mee aan de voorstelling.

Load More

Heb je nog een vraag die niet is beantwoord? Laat het weten.

Ja, ik heb interesse!

 

 

 

Ik kijk er erg naar uit om kennis met je te maken.

Ik vind het een voorrecht om bij te mogen dragen aan de ontwikkeling van mensen, en van jongeren in het bijzonder.

Geef de mooiste persoonlijke dromen een toekomst.