Over het project

Het huidige voortgezet onderwijs is ingericht met het idee dat kennis garantie geeft voor succes op de arbeidsmarkt en (daarmee) geluk in het leven. Dit idee heeft een kern van waarheid, maar is onvolledig; wil je goed voorbereid zijn op een gelukkig leven in de 21e eeuw, dan heb je naast onderwijs in zaken en talen ook vaardigheden nodig om je eigen doelen en dromen inzichtelijk te maken.

Worsteling van scholen
Jongeren wordt gevraagd om te overleven in een wereld die continu onderhevig is aan verandering. Dit zet jongeren op allerlei fronten onder druk. Ze worstelen met verwachtingen van leerkrachten, ouders en elkaar. Dit resulteert in slechte schoolprestaties, verkeerde studiekeuze, doelloosheid en soms zelfs in radicalisering, zelfbeschadiging en depressie.

Perspectief
Met het project Over Doelen en Dromen gaan we hier samen met de scholen wat aan doen. Jongeren leren van hun mentoren om te reflecteren op wie ze zijn en waar ze staan. Ze leren hoe zich veilig open kunnen stellen. En hoe ze zich op basis van hun eigen en elkaars innerlijke wijsheid kunnen ontwikkelen. Ze leren aan te voelen hoe ze mee kunnen gaan in wat er op hun af komt en hoe ze er weerstand aan kunnen bieden.

Aanpak
In dit project zetten we heldere stappen om verschil te maken voor de toekomst. Mentoren krijgen een training en geven binnen het project vier lessen aan de 2e (vmbo) of 3e (havo en vwo) klassen. Aan deze lessen is een theaterprojectdag gekoppeld. Met dit project geven handvatten om zelf als school met de droom van meer persoonlijke ontwikkeling in het onderwijs aan de slag te gaan.

Mentorlessen
De mentoren krijgen voorafgaand aan de uitvoering van het programma een training. Hierin is aandacht voor het bieden van een veilig en open klimaat in de groep, het ontwikkelen van het reflectievermogen op het eigen gedrag en het verhelderen van je interne kompas. Omdat het niet altijd om eenvoudige materie gaat, is er ook een mogelijkheid tot ‘coaching on the job’: begeleiding van de mentoren tijdens of na de mentorlessen die ze zelf geven.

Theaterprojectdag
Ons artistieke team ontwikkelt een raamwerk voor de theaterprojectdag. Leerlingen en betrokken docenten worden die dag ondersteund door vier professionals. Er wordt gezongen, gefilmd, geacteerd in een voorstelling en er wordt een expositie gemaakt. Medeleerlingen, ouders en anderen kunnen op school komen kijken en raken zo inhoudelijk betrokken bij project ‘over doelen en dromen’.